0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

קנאביס רפואי- בלוג שאלות ותשובות

אוקטובר 2017

לאחר שרפורמת הקנאביס הרפואי אושרה בישראל, קיים שיח רב סביב הנושא ועולות שאלות רבות בנוגע לרגולציה בתחום. בלוג זה נותן מענה לשאלות נפוצות ועושה קצת סדר למי שמתעסק בתחום או חפץ להיכנס אליו.

1.מהו משך הגידול של קנאביס רפואי?

תהליך גידול קנביס הנו תהליך אגרונומי התלוי בגורמים רבים (כגון ׳משחקי אור וחושך׳) ובמגוון תוספים שונים (כגון ׳תוסף פריחה׳) לצורך עידוד צמיחה ופריחה שלו. כמו כן, קיימים פערים בין זני הקנאביס השונים (לעיתים גם בטווח של שבועות בודדים בין זן לזן). בפועל משך התהליך כולו נמשך כ- 4 חודשים.

2.כמה גרם קנאביס ניתן להפיק?

מקובל לחשוב שמכל דונם ניתן להפיק כ- 240-245 אלף גרם קנביס בשנה.

3.מהי עלות הגידול של קנאביס?

התחשיב המקובל עבור עלות הגידול של קנביס – התבסס על הקמת חממה, מחסן, רכישת שתילי אם, כלי עבודה, מים, דשן, חומרי הדברה – הינו 95-100 אלף ₪ לכל דונם.

4. מהי עלות ההוצאות עבור גידול קנאביס רפואי?

3,5-4,0 מיליון ₪ לכל דונם לשנה – כולל הוצאות גידול, עלות אנרגיה, בדיקות מעבדה, אבטחה ושמירה, תחזוקה של מערכת המיגון, רכב, ביטוח והחזרי הון.

5. מהו הרווח בגידול קנביס?

התחשיב הנפוץ בשנה הוא כ- 1,2מיליון ₪ בשנה ל- 4 דונם.

6. כמה דונם כדאי לגדל?

התשואה לגידול קנביס רווחית רק כאשר יהיו בבעלות המגדל מ- 4 דונם ומעלה. רווח זה נאמד בכ- 380 אלף ₪ לדונם.

7. כמה גרם קנביס ניתן להפיק משתיל אחד?

מכל שתיל ניתן להפיק כ-250 גרם קנביס.

8. מה המחיר מכירה לגרם אחד של קנאביס ומכמה דונם העסק משתלם?

10 ₪ (המחיר משתנה וישנו כיוון לירידת מחירים עד כדי 2.5 ₪ לגרם).

רק מעל 4 דונם הרווח לגרם משתלם. רווח לגרם (4 דונם) לאחר הוצאות : 1.45 ₪ .

9. מהו הליך הגשת הבקשה על מנת לקבל רישיון עוסק בתחום הקנביס הרפואי?

שלב ראשון – בקשה לאישור ראשוני:

אישור לקוד עוסק ייחודי הינו אישור מקדים לצורך הקמת העסק בתחום המבוקש, רק לאחר קבלת אישור ראשוני וקבלת קוד עוסק ניתן לבצע את ההתאמות הנדרשות בעסק והתאמתו עם כלל התקנים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עוסק בתחום.

בנוסף יש להציג את המסמכים הבאים בהתאם לתחום עיסוק המבוקש: חוות גידול, מפעל ייצור, בית מסחר ובית מרקחת.

שלב שני – בחינת הבקשה, יק"ר בודקים:

במהלך הבחינה היק"ר יוודאו תקינות מסמכים והימצאות כלל הטפסים.

שלב שלישי – תשובה מיק"ר :

במידה ואין בקשות לתיקונים /הבהרות/ השלמות או הודעה על קיומו של מידע פוסל -

קבלת רישיון עוסק בתחום הקנביס לשימוש רפואי.

(למידע נוסף בנושא קרא בלוגאיך לקבל בהצלחה אישור יק"ר – רישיון עוסק קנאביס רפואי)

10. האם יש הבדל בין שיווק לשוק המקומי לבין ייצוא מבחינת תנאי סף לאישור יק"ר
אין הבדל בין תנאי הסף.

מעוניין לקבל בהצלחה רישיון עוסק קנאביס רפואי? מחפש הסמכה מהירה ויעילה לתקני האיכות בתחום?

לחץ כאן להשארת פרטים ונשמח לסייע לך לאורך כל התהליך.

cross
0
    Empty cartBack to shop