0
sync logo
SYNCBlog ציוד רפואי

פורסם מסמך שאלות/תשובות אודות המאגר האירופאי החדש לציוד רפואי - EUDAMED

נובמבר 2020

במסגרת השלב הראשון של פרסום מאגר המידע האירופאי החדש, הנציבות האירופאית פרסמה מסמך שאלות ותשובות.

במסגרת הרגולציה החדשה לציוד רפואי, הושק בדצמבר השלב הראשון של מאגר המידע האירופאי - EUDAMED.
בשלבים אלו המאגר עדיין לא נחשף לכלל הציבור אלא צפוי להיפתח לקהל הרחב בשנת 2022.

כחלק מהשלב הראשון של ה-EUDAMED, פורסם מסמך שאלות/תשובות בנושאים שונים:

1. מדינות שזמינות במאגר החיפוש החל מדצמבר 2020.

2. תהליך הרישום למאגר

3. Single Registration Number) - SRN)- המעניק זיהוי ייחודי לנרשמים.

4. השוני בין התפקידים השונים של הרשמים במאגר

5. משתמשי המאגר

6. תמיכה טכנית של הוועדה לאורך השלב הראשון של המאגר

7. מעבר הנתונים של הנרשמים.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop