0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

עתירת החקלאים לבית המשפט בנושא קנאביס רפואי

יוני 2017

ביוני 2015, עשרה חקלאים הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים.
מטרת החקלאים בעתירה זו הייתה לגרום למשרד הבריאות לפתוח את ענף הקנאביס לתחרות כפי שהחליטה הממשלה בסוף 2013 (האסדרה בענף הקנאביס הרפואי).
בנוסף החקלאים רצו שמשרד הבריאות יעניק להם רישיונות גידול על מנת שיוכלו לעסוק בענף.

מטרת החקלאים בעתירה זו הייתה לגרום למשרד הבריאות לפתוח את ענף הקנאביס לתחרות כפי שהחליטה הממשלה בסוף 2013 (האסדרה בענף הקנאביס הרפואי).
בנוסף החקלאים רצו שמשרד הבריאות יעניק להם רישיונות גידול על מנת שיוכלו לעסוק בענף.

החקלאים טענו כי בשוק הקנאביס הרפואי פעלו 8 מגדלים בלבד ואילו מספר המשתמשים הלך וגדל. הדבר גרם לטענתם לפגיעה במטופלים וחולים רבים עקב אספקת צמח באיכות נמוכה ללא בקרת איכות ראויה.

כמו כן החקלאים אמרו שעצם כך שהמדינה מעכבת את פרסום המכרזים והחלת אסדרה בענף היא מונעת תחרות בשוק זה ומחזקת את מונופול המגדלים, שבו פועלות 8 חוות גידול בלבד.

לאחר מאבק משפטי בן שלוש שנים, החקלאים זכו במאבקם ומשרד הבריאות נדרש להעניק רישיון ל-40 חוות לגידול קנאביס רפואי.

המהלך תרם לפתיחת השוק ולחקלאים ובנוסף שיפר את תנאי צרכני הקנאביס בישראל הן מבחינת נגישות להשגת הסם הרפואי והן מבחינת איכותו.

לקריאת בלוג המשך בנושא הרפורמה בענף הקנאביס הרפואי- לחץ כאן.

עתירת החקלאים- קנאביס רפואי

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop