0
sync logo
SYNCBlog תמרוקים

נוהל חדש של משרד הבריאות בנושא תמרוקים

אוגוסט 2020

רישום תמרוקים נעשה במשרד הבריאות והוא תהליך מחייב לכל מי שמתכנן לייצר, לייבא או למכור מוצרי קוסמטיקה ותמרוקים בישראל.

לאורך השנים האחרונות גברה המודעות בכל הנוגע לחומרים אותם אנו צורכים, מה השפעתם על עורנו וגופנו. בהתאם לכך נכנסים לשוק יותר ויותר מוצרים המכילים חומרים טבעיים ואורגניים.

עד כה לא הייתה אסדרה בכל הנוגע למונחים "צמחי", "טבעי" ו"אורגני" של הרכיבים או מוצרי תמרוקים מוגמרים, מה שיצר לעיתים הטעייה של הציבור בפרסומי התמרוקים.
כעת,משרד הבריאות פרסם בתאריך - 20.8.20 נוהל חדש בנושא תוויות המוצרים שמתאים יותר למצב השוק הנוכחי ולמגמת הבריאות שהולכת וגוברת.

הנוהל החדש מפרט באופן נהיר מהן הגדרות המונחים "צמחי", "טבעי" ו"אורגני" וכן מהם התנאים עבור שימוש במונחים הנ"ל בתווית מוצר מוגמר.

(*) על היבואן/היצרן למלא את ההצהרות הרלוונטיות לפי רישום התמרוק.

(*)הנוהל מחייב חודשיים מיום פרסומו, כלומר החל מהתאריך- 20.10.2020

(*)הנוהל אינו מחייב עדכון למי שכבר יש רישיון בתוקף (אינם נדרשים לבצע עדכוני תוויות), אולם זכותו של בעל רישיון להחליט אם לעדכן.

דוגמה לפירוט הגדרות הרכיבים והמונחים:

"רכיב ממקור צמחי" – כל רכיב שמקורו, כולו או מקצתו מן הצמח.

רכיב "טבעי" / "מקור טבעי"/ "אורגני" /"מקור אורגני" – כהגדרתם בתקן ISO 16128 - תקן הקובע הנחיות, הגדרות וקריטריונים למוצרים ומרכיבים טבעיים ואורגנים בתחום התמרוקים או בתקנים שהוכרו לשם כך לפיגופים מוכרים למתן אישורים בגין רכיבים / מוצר מוגמר.

טענה כי המוצר הינו ממקור צמחי - בתנאי ש 100% ממקור צמחי (מי פורמולה
Formulated water אינם נכללים בהגדרה זו).

 

אנו בסינק פרויקטים מכירים היטב את תקנות הרישוי ונוכל ללוות אותך במקצועיות, עד קבלת האישור ליבוא ושיווק מוצרי קוסמטיקה.

לחץ לקבלת הצעת מחיר עבור ייעוץ וסיוע בהליך רישום תמרוקים

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop