0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

מה עתידה של רפורמת התמרוקים בישראל?

מאי 2018

רפורמת התמרוקים בישראל – מה היה לנו עד עכשיו ומה צופן לו העתיד?

רפורמת התמרוקים – מה היה לנו עד עכשיו?

  • בדצמבר 2016 אושרה רפורמת התמרוקים במסגרת חוק ההסדרים.
  • הרפורמה, לפי המועד המקורי שנקבע בכנסת, הייתה צפויה להיכנס לתוקף בספטמבר 2017.
  • משרד הבריאות הודיע רגע לפני עלייה לאוויר כי הוא מושך את רפורמת התמרוקים בחזרה, מאחר וקיים לדעתו קושי ליישם את הוראות החוק ללא הרחבת התקנות.
  • וועדת העבודה, הרווחה והבריאות ערכה עד כה 3 דיונים בכנסת בנוגע לתקנות הרוקחים (תמרוקים) (מועדי הדיונים: 29.1.18, 12.2.18, 22.3.18 ).בכל אחד מהדיונים משתתפי הדיון לא הצליחו להגיע להסכמה, עקב מחלוקת על רוב סעיפי הרפורמה המשמעותיים.

רפורמת התמרוקים

מה יהיה אם...?

הרפורמה תאושר

רפורמת התמרוקים בישראל מבוססת על הרגולציה הנהוגה באירופה (דירקטיבה EC 1223) ומטרתה להקל על יצרנים ויבואנים בענף התמרוקים, להפחית את הנטל הרגולטורי ואת החסמים בשוק התמרוקים בישראל ולצמצם את העומסים בהליך רישום תמרוקים.

המדיניות החדשה בשוק התמרוקים מגדירה את הדרישות הרצויות מהמשווק ומהיצרן במטרה לשמור על רמת איכות ובטיחות גבוהה של המוצרים.
כחלק מתקנות התמרוקים החדשות לכל תמרוק המשווק בישראל יהיה "נציג אחראי" אשר יהיה הגורם המקשר בין היצרן/יבואן לבין משרד הבריאות.

הנציג האחראי יידרש להחזיקתיק מוצר PIFעבור התמרוקים של היצרן / יבואן אשר משווקים בישראל.

אחד היתרונות המהותיים ברפורמת התמרוקים הוא קיצור זמן הגעה של המוצר לשוק בישראל. ייצור ושיווק תמרוקים יהיו מידיים ולא מותניםבקבלת אישור רגולטורי מקדים (למעט חובת דיווח, Notification).
כמו כן, יצרנים ויבואנים לא יידרשו להגיש בקשה לקבלת רישיון לתמרוק פלוני או ייעודי כפי שמיושם כיום ויוכלו לשווק באופן מיידי לאחר שיהיה בידיהם רישיון תמרוקים כללי ממשרד הבריאות. יתרון נוסף של הרגולציה החדשה בשוק התמרוקים הוא שלא נדרש להגיש בקשה לחידוש רישיון תמרוק קיים.

קרא עוד בבלוג: הרגולציה החדשה לרישום תמרוקים.

הרפורמה לא תאושר

במידה ורפורמת התמרוקים לא תאושר, ההקלות ברגולציה ובבירוקרטיה ביבוא מוצרים לישראל יבוטלו. במקרה זה הליכי היבוא ורישום התמרוקים בישראל יישארו כפי שהן כיום, זמן ההגעה לשוק לא יתקצר והיצרן/משווק/יבואן ימשיך לרשום באופן ישיר מול משרד הבריאות התמרוקים (ללא "נציג אחראי").

קרא עוד בבלוג: מה עלה בגורלה של הרגולציה החדשה לתמרוקים?

 

נכון להיום, לא ניתן לדעת מה יהיה עתידה של רפורמת התמרוקים והאם תאושר או לא.

השאר פרטים למידע נוסף אודות רפורמת התמרוקים והליך רישום תמרוקים בישראל.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop