0
sync logo
SYNCBlog משרד הבריאות

מה יעלה בגורלה של הרגולציה החדשה לתמרוקים?

נובמבר 2021

משרד הבריאות החליט ברגע האחרון כי הוא מושך את רפורמת התמרוקים שאושרה בדצמבר 2016 במסגרת חוק ההסדרים, והייתה אמורה להיכנס לתוקפה בסוף חודש ספטמבר 2017.
משיכת התקנות של רפורמת התמרוקים נעשתה לאור הקושי הרב ביישום הוראות החוק ללא התקנת תקנות, וכי ללא השלמת תיקון התקנות לא ניתן ליישם את הוראות החוק.

מטרת רפורמת התמרוקים היא להקל על יבוא תמרוקים לישראל, לעודד תחרות שתביא להורדת מחירים בענף ולפתוח את השוק כך שיעבוד לפי הרגולציה באירופה. תקנות התמרוקים החדשות אמורות לקצר את זמן ההמתנה לקבלת אישור לשיווק מוצר ממשרד הבריאות ולהעביר ליבואן את האחריות לאיכות המוצר.

איך הקפאת הרפורמה פעם נוספת תשפיע על המשק?

בעקבות דחייתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית, העוסק באסדרת תחום התמרוקים, ההקלות ברגולציה ובבירוקרטיה ביבוא מוצרים לישראל מבוטלות. הליכי היבוא ורישום התמרוקים יישארו כפי שהיו והיצרן/משווק/יבואן ימשיך לעבוד ישירות מול משרד הבריאות.

בסיבוב שינוי הרפורמה ב- 2017, משרד הכלכלה, בראשות אלי כהן שיזם את הרפורמה, שיגר תגובה חריפה לפיה משרד הבריאות מעודד את יוקר המחיה: ״משרד הבריאות מנע ניצחון במערכה על יוקר המחיה. משרד הבריאות משך את התקנות כיוון שלא הסכים להתאמות שביקשו משרדי הכלכלה והאוצר, שכן נוסח התקנות כפי שהובא ע״י משרד הבריאות היה מחריף את המצב ומביא לעליית מחירי הבשמים והסבונים ולמניעת ייבוא מקביל ממדינות שונות".

מה יהיה בינתיים עד שתעבור הרפורמה?

לאחר ביטול הרפורמה לתמרוקים בפעם קודמת, משרד הבריאות תכנן להוציא משלחת לאירופה שתפקידה לבדוק אילו מבין כל הטיעונים שהועלו כנגד רפורמת התמרוקים אכן רלוונטיים ודורשים התייחסות. בפועל, לא בוצע כלום.

סוכם כי נוכח העובדה כי ההוראות בחוק החדש מחייבות מבחינה מהותית ומעשית התקנת תקנות חובה, ומאחר שצו הפיקוח לא בוטל על-ידי הכנסת במסגרת החקיקה החדשה - הרי שתימשך בינתיים ההסדרה הקיימת מכח צו הפיקוח. על פי הסיכום משרדי הממשלה ימשיכו לפעול לגיבוש נוסח מוסכם של התקנות ולהשלמת הליך החקיקה בהקדם.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop