0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

מהם השינויים החדשים שחלו ברישום ספק למשרד הביטחון?

אוגוסט 2020

בשביל להיות ספק של משרד הביטחון, יש לבצע הליך רישום ספק קפדני, מסודר ונכון.
השלב הראשון בתהליך הינו מילוי טפסים רלוונטיים ומסירתם לגורם המתאים במרכז לשילוב ספקים שבמינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר).לאחרונה חלו מספר שינויים בטפסים אותם יש להגיש ובבלוג זה נסביר אודות שינויים אלה.

להלן השינויים שחלו בטפסים:

1. הוסרטופס "סיווגים למוצרים ושירותים". בעבר היה נדרש לסווג כל ספק וספק באמצעות רשימת הסיווגים המפורסמת באתר משהב"ט וכיום טופס זה כבר איננו נדרש בתהליך הרישום.בעקבות הסרת הטופס, נוסףשדה חדשבטופס "הכללה לרישום ספק" בשם "אופי הפעילות", שם נדרש הספק לסמן האם הוא מפתח/יצרן, נותן שירותים, משווק, יועץ.

2. שינוי נוסף הינו הוספת הבהרה לגבי נותני השירות אשר מחוייבים במערכת הבטחת איכות, (תקני ISO)בהתאם לרמות האיכות השונות.

3. שינויים נוספים חלו בטפסים להגשה, כגון: שינויי נוסח פנימיים.

לסיכום, הליך רישום ספק במשרד הביטחון כולל טפסולוגיה ובירוקרטיה רבה ויש להיות ערים לשינויים המתרחשים ולהגיש את הטפסים הנכונים, במלואם ובזמן.

 

רוצה להירשם כספק במשרד הביטחון ולקבל מספר ספק?
אנחנו בסינק פרויקטים נשמח לעשות לך סדר ולהכין אותך בצורה הטובה ביותר כדי שתוכל להתחיל לעבוד עם משרד הביטחון בהקדם!

לחץ לקבלת הצעת מחיר

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop