0
sync logo
SYNCBlog תקני ISO

מהי מערכת ניהול סביבתי ולמה היא חשובה לארגון שלך?

דצמבר 2017

מערכת ניהול סביבתי היא מערכת ניהול המנהלת את ההיבטים הסביבתיים, מכוונת לעמידה בדרישות סביבתיות ומביאה בחשבון את הסיכונים וההזדמנויות בתחום הסביבה.

ארגון אשר פועל על פי מערכת ניהול סביבתי מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה ופועל תוך כדי שמירה על איכות הסביבה, ויתרה מכך- תורם לה.

מערכת ניהול סביבתי מוכרת בין היתר במסגרת תקן ISO 14001 , עליו נפרט בהמשך.

בשנים האחרונות, המודעות לשמירה על איכות הסביבה גבוהה מאשר בעבר ולהיות ירוק נהיה טרנד.
בעקבות כך, התעורר הצורך בניהול נכון של הסיכונים וההשפעות על הסביבה ועמידה בתקני איכות בתחום הן מצד ארגונים תעשייתיים וגופי רגולציה והן מצד הצרכנים.
ניתן לראות על פי מחקרים רבים כי צרכנים וגופים עסקיים מעדיפים לשתף פעולה עם ארגונים ירוקים.

מערכת לניהול הסביבה תורמת לפיתוח עסקי, לייעול וחסכון וליצירת ערך תדמיתי מול גופי רגולציה, שותפים עסקיים ולקוחות.

837 blog body heb 1 1 1513842626

איך מבססים מערכת ניהול סביבתי בארגון? תקן ISO 14001!

תקן ISO 14001 הנו תקן בינלאומי לניהול סביבתי. התקן בונה תשתית של התנהגות ירוקה בארגון ומנחה את מקבלי ההחלטות כיצד לנהוג במקריםבהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת של הארגון על הסביבה.

תקן ISO 14001 מגדיר את הדרכים למניעת סיכונים סביבתיים, לזיהוי סיכונים מבעוד מועד ולייעול תהליכי עבודה.

המהדורה העדכנית של התקן היא: ISO 14001:2015.

מהמלצה לחובה

עד לפני כמה שנים, מערכת ניהול סביבתי הייתה וולונטרית בישראל.
אולם, בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה נתן לכ-150 מפעלים (אשר משפיעים על איכות האוויר בצורה משמעותית) תנאי היתרי פליטה לאוויר, ובהם סעיף הדורש החזקת מערכת ניהול סביבתית.

בהמשך, יתכן כי המשרד להגנת הסביבה יפרסם דרישות לחובת קיום מערכת ניהול סביבתי להיתרים ורישיונות נוספים.

השאר פרטים למידע נוסף על תקן ISO 14001

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop