0
sync logo
SYNCBlog קנאביס רפואי

כל מה שצריך לדעת על רפורמת הקנאביס הרפואי בישראל

פברואר 2019

רפורמת הקנביס הרפואי בישראל הייתה צפויה להיכנס לתוקף החל מה-1/4/19 אך בפועל טרם נכנסה סופית. הרפורמה אושרה על ידי ממשלת ישראל ביוני 2016.

מה המשמעות של רפורמת הקנאביס הרפואי?

הרפורמה החדשה מסדירה את השימוש בקנאביס רפואי בישראל למטרות רפואיות ומחקר תוך שמירה על גידול בתנאים נאותים של קנאביס.

1. בתי מרקחת

במסגרת הרפורמה החדשה הוחלט כי קנאביס רפואי יימכר רק בבתי המרקחת.
רק בתי מרקחת אשר יחזיקו ברישיון להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס יורשו להנפיק קנאביס רפואי (הרישיון הינו מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות- יק"ר).

רפורמת הקנאביס הרפואי

משרד הבריאות ערך פיילוט שבמסגרתו כ-25 בתי מרקחת (אשר מורשים למכור קנאביס רפואי ) התחילו למכור קנאביס רפואי למטופלים החל מאפריל 2018.

השאיפה של משרד הבריאות היא להגיע בשלב הראשון לכ-100 בתי מרקחת ברחבי הארץ אשר יורשו למכור קנאביס רפואי למטופלים.

יש לציין כי מטופלים שרישיונם לשימוש בקנאביס תקף לאחר אפריל 2019, יורשו להמשיך לקנות את הקנאביס ישירות מחברות המחזיקות בתקן GAP לגידול קנאביס רפואי, ורק לאחר תום תוקף הרישיון הם יקנו את הקנאביס בבתי מרקחת.

 

2. שרשרת הגידול, הייצור והניפוק

רפורמת הקנאביס הרפואי מתייחסת ל-5 שלבים בשרשרת האספקה של קנאביס: מגדל, מנביט, בית מסחר, בית מרקחת ובית ייצור.

כל מי שעוסק בענף הקנאביס יידרש להחזיק בסטנדרטים מחייבים של איכות:

  • חוות גידול/ריבוי קנביס IMC – GAP- רישיון לגידול ו/או לריבוי קנאביס רפואי מגוף התעדה מוסמך.
  • מפעל לייצור מוצרי קנביס IMC – GMP -רישיון לייצור קנאביס לשימוש רפואי מהמכון לביקורת ותקנים של משרד הבריאות (ההפניה למכון תיעשה ע"י היקר).
  • בית מסחר (אחסון והפצה) IMC – GDP - רישיון לבתי מסחר למוצרי קנאביס מהמכון לביקורת ותקנים של משרד הבריאות (ההפניה למכון תיעשה ע"י היק"ר).

מה יקרה החל מתאריך כניסת הרפורמה לתוקף?

  • חוות לגידול/ריבוי קנאביס אשר לא יחזיקו בתקןGAP לגידול קנאביס רפואי- ייסגרו.
  • מפעלים לייצור מוצרי קנאביס אשר לא יחזיקו בתקן GMP לייצור מוצרי קנאביס רפואי- לא יוכלו להמשיך בייצור.

 

 

 

אם יש לך שאלות נוספות אודות רפורמת הקנאביס הרפואי בישראל

לחץ כאן ונחזור אלייך עם כל התשובות.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop