0
sync logo
SYNCBlog אבטחת מידע

הגנבים באים בלילות. והדוחות החיוניים מגיעים בימים!

מרץ 2020

איך יודעים שפורצים ביקרו? כמובן! כשיש דוחות, סקרים, והרבה הרבה אבטחה. ככה שהרשות להגנת הפרטיות הבינלאומית לאכיפת הגנת המידע האישי - (GPEN - Global Privacy Enforcement Network

בסקר שנתי קבוע (Sweep) לשנת 2020 בדקו 1,145 גופים מרחבי העולם המחזיקים במידע אישי האם הם עומדים בתקן ניהול אבטחת מידע-ISO 27001 ובכן, אפשר לנשום לרווחה, שומרים עלינו!
לפי הנתונים של הרשות להגנת הפרטיות הישראלית בשנת 2020 84% מהגופים שנבדקו הצהירו שהם מנהלים מנגנוני ונהלי עבודה עבור אבטחת המידע שברשותם, וכן מקדישים צוות ייחודי לדיווח על אירועי אבטחת מידע.

83% ממנהלי האבטחה הצהירו שהם שומרים אירועי אבטחת מידע ברמת סיכון להתפתחות רצינית וחמורה יותר.
70% מקציני אבטחת המידע הודיעו שהם עורכים אחת לתקופה ביקורת אישית בנוגע לאבטחת המידע שברשותם.
0.03%( 36 מתוך1 ,198 מאירועי האבטחה) אף דווחו לגופי האכיפה אודות אירועי אבטחת מידע. ורק על 157 אירועים בלבד דווחו לאלו שנפגעו מכך. (מושאי הפגיעה)
כך שאם אתם לא חלק מתוך 0.03% ברי המזל אל תצפו שידווחו לכם אם המידע אודותיכם דלף,

אבל הי, להתעודד! הנתונים מישראל אפילו יותר טובים:

סקר אבטחת המידע הישראלית

אנחנו הישראלים יודעים הכי טוב להיזהר מפורצים וגנבים. להלן הנתונים:
82% הכירו היטב את תקנות הגנת המידע וידעו איך לטפל באירועי פרצת מידע.
83% ממנהלי האבטחה הישראלים הצהירו שהם שומרים אירועי אבטחת מידע. וכן אירועים שקרו ברמת סיכון להתפתחות רצינית וחמורה יותר,
בישראל חלה חובת הדיווח לרשות להגנת הפרטיות. אך רק 9% מהגופים המחזיקים במידע דווחו לנפגעי פרצת אבטחת מידע(בהשוואה ל0.03% בכל העולם זה טוב!)
64% מהגופים בישראל דווחו שהרשות להגנת הפרטיות סייעה להם בטיפול באירועי אבטחת המידע.
82% מקציני אבטחת המידע הישראלים הודיעו שהם עורכים אחת לתקופה ביקורת אישית בנוגע לאבטחת המידע שברשותם.

אז היי, תהיו זהירים, תדווחו למי שצריך אם חלילה דלף / נגנב מידע.

תקנות אבטחת מידע הן קריטיות כדי למנוע גניבה / דליפת מידע אישי לידיים זרות!

 

 

נשמח לסייע לכם לשמור על בטחון המידע בארגון שלכם!

לחצו לקבלת הצעת מחיר אודות הסמכה לתקן ISO 27001 - תקן אבטחת מידע

!Contact Us
cross
0
    Empty cartBack to shop