0
sync logo
SYNCBlog משרד הבטחון

דרישות לתקני איכות מספקי משרד הביטחון

אוקטובר 2021

רמת הבטחת האיכות מבטיחה לספק משרד הביטחון יכולת השתתפות במכרזים וכן עבודה עם משרד הביטחון.

המשמעות של רמות האיכות השונות היא החזקת הארגון בתעודות לפי תקני איכות שונים (ISO 9001, AS9100 וכד׳), כאשר עבור סוגי פעילות שונים מבקש משרד הביטחון תעודות איכות לפי תקנים הנדרשים לאותה הפעילות.

רמת האיכות שהגדיר משרד הביטחון הנה לפי המדרג הבא:

רמת האיכות הנדרשת מהספק מי יכול להשתתף?
S S
A S, A
B S, A, B
Z Z
T T
L L
X S, A, B, Z, T, L, X

 

לפי דרישת משרד הביטחון, מערכת הבטחת האיכות של הספקים מתחלקות ל-4 רמות כאשר בסיסן היא הסמכה לתקן 9001 ISO.

 

מהן הרמות הבטחת האיכות?

רמה S – תקן תעופה, חלל וביטחון (תקן AS9100). ההתאמה לדרישות תהיה לאורך כל אחד משלבי חיי המוצר: תכנון, פיתוח, ייצור, התקנה ושירות.

רמה A – רמה שתידרש מהספק וההתאמה לדרישות תהיה לאורך כל אחד משלבי חיי המוצר: תכנון, פיתוח, ייצור, התקנה ושירות. כל ספק בהתאם לאופי הפעילות שלו.

רמות L, B ו- Z – רמה שתידרש מהספק וההתאמה לדרישות תהיה לאורך כל אחד מהשלבים הבאים בחיי המוצר: ייצור ו/או התקנה ו/או שירות.

רמה X – ספק ללא מערכת איכות.

 

בנוסף לרמות לעיל שהגדיר משרד הביטחון, ישנן עוד 2 רמות ייחודיות שלא מתבססות על תקן ISO 9001:

רמה T – מבוססת על נוהל GMP (Good Manufacturing Practice) המיועדת לספקים העוסקים בייצור ושיווק תרופות.

רמה L – מיועדת למעבדות בדיקה וכיול, כאשר מעבדות אלו מחויבות בקיום מערכת איכות העונה על דרישות התקנים ISO/IEC 17025 , ISO/IEC 17020, ISO 15189 בהתאם לאופי פעילות המעבדה.

בהתאם לרמות אלו, משרד הביטחון מגדיר את רמת הבטחת האיכות אותן הוא מבקש מהספקים בהתקשרות עמם.

 

מיהם הספקים הנדרשים לתקני איכות?

כל מי שמפתח ו/או יצרן נדרש להציג תקן איכות לפי תחום עיסוקו. מעבר לכך, נדרשים כל מי שמספק שירות בתחומים הבאים:

 • מחקרים ואנליזות
 • תכנון אדריכלות / הנדסה אזרחית
 • תקשורת ועיבוד נתונים
 • איכות הסביבה – למעט הדרכות
 • בקרת איכות, בדיקה ובחינה
 • תחזוקה/ תיקון/ התקנה/ בניה מחדש/ שינוי של ציוד
 • מעבדות מכל תחום וסוג
 • מקרקעין – מדידות/ שרטוט/ רישום
 • טכנולוגיות ותהליכי ייצור
 • בטיחות וגהות
 • תשתיות – חשמל/ גז/ מים/ תקשורת ודלק

רשימה זו הנה מייצגת את תחומי העיסוק והשירותים לפיהם נדרשים למערכת ניהול איכות. בפועל ישנה הגדרה של משרד הביטחון לסוג התקינה הנדרשת מצד כל ספק. כך לדוגמא חברה העוסקת בפיתוח ויצור של מערכות אלקטרוניות מוטסות מוגדרת לרמה S (במקרה זה, יידרש הספק לתקן AS 9100), לעומת יבואן גנרטורים עם מחלקת שירות ואחזקה מוגדר לרמה B (במקרה זה יידרש הספק לתקן ISO 9001).

 

מעוניין להירשם כספק משרד הביטחון? נדרש להסמכה לפי תקן 9001 ISO?

אנו בסינק פרויקטים נשמח לסייע לך בכל התהליך מההסמכה לתקן איכות ISO 9001 וליווי בתהליך רישום ספק במשרד הביטחון.

לחץ כאן ליצירת קשר והצעת מחיר משתלמת

צרו קשר
cross
0
  Empty cartBack to shop