0
sync logo
SYNCBlog מזון

בלוג שאלות ותשובות- רישום מזון ורישום תוספי תזונה

יוני 2017

1.מי נדרש לקבלת אישורים בתחום המזון ממשרד הבריאות ובאילו מקרים?

כל המעוניין לייבא לישראל מזון או תוסף מזון לצורך שיווק או ייצור, חייב באישור שירות המזון הארצי במשרד הבריאות.

תהליך האישור כולל:

א. קבלת רישיון עסק למקום אחסנת הסחורה – בשלב הראשון יש להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת רישיון עסק לאחסנת מזון כ-60 בהנחה ואין בעיה שצצה בתהליך.

ב. קבלת אישור רישום ייבואן- לאחר קבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית יש להגיש בקשה לשירות המזון הארצי על מנת להירשם כיבואן, זמן טיפול בבקשה כ-10 ימי עסקים.

ג. הגשת בקשה לרישום מזון רגיל/ רגיש – לאחר שהיבואן קיבל את אישור הרישום שלו מטעם שירות המזון הארצי, יש להגיש את הבקשה עבור המזון שרוצה לייבא.
זמן טיפול בבקשה – כ45 ימי עסקים למזון רגיש.

אישור ראשוני לייבוא מזון רגיל מתקבל תוך מספר ימים בודדים ועד כחודש לאישור הסופי.
שירות המזון הארצי מוודא שהיבואן, מוצרי המזון ותוספי התזונה המיובאים, ואחסונם עומדים בדרישות החקיקה בישראל(חוקים, תקנות, תקנים נהלים וצווים).

2. עבור אילו סוגי מזון צריך לקבל אישורים ממשרד הבריאות?
כל מזון המיובא לארץ חייב להיות תחת פיקוח של משרד הבריאות. המזון נחלק למזון רגיש ומזון רגיל.

3. מהו מזון רגיש?

משרד הבריאות בישראל מגדיר מזון שאינו מזון מן החי כמזון רגיש/ מזון רגיל.
לדוגמא: מוצרים המיועדים לתינוקות, חלב ומוצריו, תוספי תזונה, תחליפי חלב ועוד.

4. מהו מזון רגיל?

מזון שאינו נכלל ברשימת המזונות הרגישים יהיה לרוב מזון רגיל, לדוג' :
פסטה, ביסקוויטים, תוספי מזון (חומרים מייצבים, משמרים, חומרי טעם וריח) ועוד.
בקשות לייבוא מזון רגיל מתבצעות באופן מקוון בלבד, לאחר הגשת הבקשה נקבל אישור ייבוא זמני ומספר חודשים לאחר מכן נקבל אישור ייבוא קבוע.

5. איך מתבצע הליך רישום מזון ורישום תוספי תזונה במשרד הבריאות?

א. לאחר שהיבואן מחזיק באישור רישום יבואן מזון אנו מגישים את הבקשה בצירוף אגרה, מידע על המוצר ואנליזות בהתאם לסוג המזון ומרכיביו. הבקשה מוגשת לשירות המזון הארצי.
ב. לאחר שהבקשה תיקלט למערכת נקבל טופס קליטת בקשה עם מספר בקשה. ברורים ושאלות יש לפנות עם מספר הבקשה לשירות המזון הארצי.
ג. התיק נסקר ע"י המהנדס בשירות המזון הארצי ולאחר שימצא לנכון כי יש בידיו כל המידע הנדרש על מנת לאשר את בטיחותו של המזון, המהנדס יאשר את בקשת הרישום.

שאלות ותשובות- רישום מזון ותוספי תזונה

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop