0
sync logo

פיתוח מערכת לניהול אנרגיה

ISO 50001  מבוססת על מודל מערכת הניהול לשיפור מתמיד המשמש גם לתקנים ידועים אחרים כמו ISO9001 או ISO14001

פיתוח זה מאפשר לארגונים לשלב את ניהול האנרגיה במאמציהם הכוללים לשיפור איכות וניהול סביבתי

 ISO 50001 מספקת מסגרת של דרישות לארגונים על מנת:

  • לפתח מדיניות לשימור אנרגיה יעילה יותר
  • לקבוע מטרות ומטרות כדי לעמוד במדיניות
  • להשתמש בנתונים כדי להבין ולקבל החלטות טובות יותר בנושא שימוש באנרגיה
  • למדוד את התוצאות
  • לבדוק כמה טוב עובדת המדיניות
  • לשפר את ניהול האנרגיה באופן מתמיד.

תעודת הסמכה ל-ISO 50001 כמו תקני מערכת הניהול האחרים של ISO אפשר לקבל תעודת הסמכה ל-ISO 50001 אך זו אינה חובה.

חלק מהארגונים מחליטים ליישם את התקן רק בשל היתרונות שהוא מספק. אחרים מחליטים לקבל תעודת הסמכה על מנת להראות לצדדים חיצוניים שהם מיישמים מערכת ניהול אנרגיה

ISO אינה מבצעת את תהליך הסמכה.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop