0
sync logo
SYNCNews

תקנות הרוקחים (תמרוקים) אושרו בדיון שנערך היום בכנסת. רפורמת התמרוקים תיכנס לתוקף החל מ

ינואר 2018

היום, 29.1.18, לאחר דיון בכנסת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אושרו תקנות הרוקחים (תמרוקים) והוחלט כי רפורמת התמרוקים תיכנס לתוקף החל מ-.

רפורמת התמרוקים הייתה אמורה להיכנס לתוקפה בסוף חודש ספטמבר 2017 במסגרת חוק ההסדרים אך ברגע האחרון החליט משרד הבריאות החליט כי הוא מושך אותה, לאור הקושי הרב ביישום הוראות החוק ללא התקנת תקנות.

השינוי המרכזי בענף הקוסמטיקה עקב רפורמת התמרוקים הוא שלכל תמרוק המשווק בישראל יהיה נציג אחראי (RP) אשר ייצג את היצרן/היבואן מול משרד הבריאות.

cross
0
    Empty cartBack to shop