0
sync logo
SYNCNews

רפורמה בחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני - הקלות של משרד הביטחון על יצואנים ביטחוניים בתחומי הסייבר

נובמבר 2017

ההקלות בחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני צפויות להיכנס לתוקף כבר בחודשים הקרובים.

המשמעות שלהן היא שחברות ביטחוניות רבות אשר ייצאו מערכות ואמצעיםבתחומי הסייברהאלקטרואופטיקה וקורסים לאבטחה וללוחמה בטרוריהיו פטורות מהצורך לקבל רישיונות שיווק עבורן מהאגף לפיקוח על היצוא הביטחוני - אפ"י.

הרפורמה בתחום היצוא הביטחוני עשויה להקל עלחברות ביטחוניות רבות, כדוגמת רפאל ואלביט, ולשפר את יכולת התחרות שלהן בעולם.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop