0
sync logo
SYNCNews

מערך חדש של הרשות להגנת הפרטיות יבדוק עמידה בתקנות הגנת הפרטיות

אוגוסט 2018

הרשות להגנת הפרטיות הקימה מערך חדש אשר תפקידו לבצע סקירות רוחב של ענפים שונים במשק על מנת לבדוק עמידה בתקנות הגנת הפרטיות.

תקנות הגנת הפרטיות נכנסנו לתוקף ב-08.05.2018 וגופים אשר מחזיקים במידע אישי נדרשים לעמוד בתקנות החדשות.

המטרה של הרשות להגנת הפרטיות בהקמת המערך החדש היא לקבל סטאטוס של עמידה בתקנות במגזרים במשק, לאתר כשלים ענפייםובסופו של דבר להגביר את ההרתעה כדי שגופים יעמדו בתקנות הגנת הפרטיות.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop