0
sync logo
SYNCNews

חברות הקוסמטיקה באיחוד האירופי החליטו להביע תמיכה ברפורמת התמרוקים בישראל

נובמבר 2017

אחת הסיבות למשיכת התקנות של רפורמת התמרוקים בישראל הייתה מכתב התנגדות שהוציא האיחוד האירופי מטעם יצרניות הקוסמטיקה.

בימים האחרונים, נציגי משרד הכלכלה ומשרד הבריאות נפגשו בבריסל עםהארגון שמאגד את יצרניות הקוסמטיקה באירופה במטרה לשכנע את חברי הארגוןכי תקנות הרגולציה החדשה בתמרוקים תואמות את תקנות האיחוד.

הפגישה נחלה הצלחה וארגון יצרניות הקוסמטיקה באירופה חזר בו מהחלטתווהודיע כי יוציא תיקון למכתב שבו התנגד לרפורמת התמרוקים בישראל.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop