0
sync logo
SYNCNews

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך ראשוני להסדרת השימוש ברחפנים בהיבטי פרטיות

דצמבר 2018

בשנים האחרונות השימוש ברחפנים הולך וגובר, הן בקרב המגזר הפרטי והן בקרב המגזר העסקי.

מאחר ורחפנים כוללים מצלמות, חיישנים ו/או מערכות תקשורת אשר אוספים מידע מהסביבה, גובר הסיכון לפגיעה בפרטיות של אנשים ועל כן יש להסדיר את הנושא.

בעקבות כך, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה טיוטה אשר מתייחסת להיבט הפרטיות בשימוש ברחפנים ומציגה את חובת הגנת המידע אשר נאסף לצורך שימושים עסקיים. יש לציין כי מסמך זה מיועד גם למפעילים פרטיים בגדר המלצה.

עיקרי המסמך:

- שקילת חלופות לצורך איסוף המידע.

- צמצום איסוף המידע על אנשים פרטיים.

- יידוע הציבור אודות הרחפן שמופעל מעליהם.

-שמירת ואבטחת המידע שנאסף בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)שנכנסו במאי 2018.

המסמך הראשוני פורסם להערות הציבור עד ל-02.02.2019.

רחפן- תקנות הגנת הפרטיות

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop