0
sync logo
SYNCNews

הסנדלר הולך יחף: נציבות האיחוד האירופי עצמה עוברת על תקנות ה- GDPR

יוני 2018

תקנות ה-GDPR להגנת הפרטיות והמידע של אזרחי האיחוד האירופי נכנסו לתוקף החל מה-25.5.18 במטרה להגן על הפרטיות והמידע של כלל תושבי האיחוד האירופי.

באופן מפתיע, התגלה שבוע שעבר כי נציבות האיחוד האירופי, שהכניסה לתוקף את תקנות ה-GDPR, בעצמה אינה עומדת בחוקים שהגדירה ושייקח לה מספר חודשים עד שאכן תעמוד בדרישות התקנות החדשות.
על פי הטענה, רשימת פרטים אישיים של אזרחי האיחוד דלף לרשת מאחד מאתרי הנציבות הרשמיים.
התגובה של גורמים מהאיחוד הייתה שבינתיים האיחוד וכל ארגוניו אינם מחויבים לתקנות GDPR מסיבות "משפטיות" והחקיקה תיכנס לתוקפה רק בסתיו הקרוב.

cross
0
    0
    Empty cartBack to shop