0
sync logo
SYNCNews

הארכת התוקף לאישורים רגולטוריים מתוקף החוק

אוקטובר 2020

הממשלה אישרה הארכת תוקף של אישורים רגולטוריים ובכללם אישורי אמ"ר ואישורי יבוא תקופתיים, מתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש).

למרות הארכה זו, אגף הציוד הרפואי ממליץ להגיש בקשות להארכת התוקף של אישורי יבוא תקופתיים.

cross
0
    0
    עגלה ריקהחזרה לחנות