0
sync logo
SYNCNews

גידול הקנאביס הרפואי בישראל הוכר כענף חקלאי על ידי משרד החקלאות

ספטמבר 2017

שר החקלאות החליט להכיר בגידול קנאביס רפואי כענף חקלאי.
"על פי הנחייתי, גידול קנביס רפואי על קרקע חקלאית, יוכר כענף חקלאי לכל עניין לרבות הדרכה חקלאית, השקעות בחקלאות, והקצאות מים לחקלאים, לחוות הריבוי והגידול של הקנביס הרפואי".

המשמעות עבור חקלאים שיגדלו קנאביס לשימוש רפואי היא רבה מאחר והקנאביס לא יהווה שימוש חורג ומשרד החקלאות יסייע להם בתמיכה, מענקים, הקצאות מים והדרכה בגידול.

צרו קשר
cross
0
    Empty cartBack to shop